Niðurstöður úttektar EY á samningi við Init

Ernst & Young ehf. (EY) hefur nú skilað af sér úttekt á samningi milli Reiknistofu lífeyrissjóða hf. og Init ehf. um rekstur hugbúnaðarkerfisins Jóakims og finna má niðurstöður hennar hér. Í úttektinni kemur fram að Init hafi brotið samninga við RL. Vegur þar þyngst viðskiptasamband Init ehf. við undirverktaka án heimildar RL, annars vegar við félag með sama eignarhald (Init rekstur ehf.) og hins vegar við nokkur félög í eigu stjórnenda Init. Þá segir EY að ekki verði séð að eðlilegur rekstrartilgangur hafi að öllu leyti legið að baki greiðslum milli umræddra félaga. Stjórn RL mun á næstu vikum fara ítarlega yfir þessar niðurstöður úttektarinnar og skoða hvort gripið verði til aðgerða á grunni þeirra.

EY benda að auki á að gjaldskrá hafi verið ógegnsæ og að viðskipti Init við félög tengd eigendum þess hafi flækt reikningsskil félagsins og haft áhrif á birta afkomu þess. Ákvæði í samningi RL og Init um upplýsingagjöf um slík viðskipti voru ekki nægjanlega yfirgripsmikil. Einnig kemur fram að samninga við hýsingaraðila kerfisins þurfi að endurskoða og skýra þurfi ákvæði um persónuvernd. Engin af þeim atriðum sem EY bendir á í úttekt sinni höfðu áhrif á virkni og öryggi kerfisins.

Stjórn Reiknistofu lífeyrissjóða mun nú fara yfir ábendingarnar og meta næstu skref. Það liggur ljóst fyrir að svigrúm til lækkunar gjaldskrár fyrir þjónustu Inits var vanmetið af hálfu RL. Í því sambandi er nauðsynlegt að taka fram að samningi RL við Init hefur þegar verið sagt upp, en það var gert í lok maímánaðar. Ekki kemur til greina af hálfu stjórnar RL að gera nýjan samning um rekstur og þjónustu Jóakims á svipuðum grunni eða forsendum og sá samningur sem nú hefur verið sagt upp.

Í úttektinni kemur ennfremur fram að eftirfylgni hafi skort af hálfu RL hvað varðar ýmis atriði síðustu árin. Stjórn RL tekur slíkar ábendingar alvarlega og mun fara gaumgæfilega yfir ábendingar EY í þeim efnum og tryggja að slíkt endurtaki sig ekki.

Hugbúnaðarkerfið Jóakim sem Init rekur fyrir RL er hryggjarstykkið í starfsemi þeirra lífeyrissjóða sem aðild eiga að RL og er að auki mikilvægur innviður fyrir aðra notendur kerfisins. Því verður áhersla lögð á að tryggja áframhaldandi rekstur kerfisins þar til ný útgáfa eða nýtt kerfi leysir það eldra af hólmi.